El nostre personal compta amb tècnics especialitzats en tot tipus de projectes, obres i instal·lacions.

Després d’una visita el nostre personal l’assessorarà sobre quin és el procés més adequat per cada necessitat.

Tenim a la seva disposició el nostre servei de tintometria amb aparell d’espectofotòmetre (lectura del color) i coloristes especialitzats que poden fer qualsevo color.

Entre d’altres serveis, oferim:

– Assessorament
– Colorimetría
– Distribució